Fulde navn: Marie Jørgensdatter
Fødselsdag: 1791, Magleby
Dåbsdag: 13. november 1791, Magleby Kirke
Beskæftigelse: Hustru
Dødsdato: 14. juli 1867, Lykkebæk, Klippinge
Begravelse: 19. juli 1867, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Jørgen Hansen Maren Sørensdatter
Født: 1755 Død: 1837 Født: 1766 Død: 1826
Ægteskab
21. december 1808 Magleby Kirke Peder Andersen
Børn
Navn Født
Søren 1811
Anders 1814
Maren 1817
Inger Marie 1819
Bodil Marie 1821
Karen 1825
Jørgen 1829
Hans 1832

Marie er født på Matrikel 10 i Magleby. Hendes far blev senere sognefoged. Da hun var 14 år blev hun konfirmeret i Magleby kirke. Som blot 17-årig blev hun gift med enken Peder Andersen, 39! Det blev til 40 års ægteskab og 8 børn. Herefter var hun enke i 19 år. Da hun blev gift med Peder flyttede hun til Lykkebæk i Klippinge.

 

Novem 13 (1791)
Marie
Paren: gm: Jørgen Hansen Magl:
Test: Peder Christiansens: hust i Siersløf
Jørgen Andersen. Jacob Hansen
Ludvig Olsen. Thomas Michaelsens
og Frantz Andersens Hustru.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1723-1776 opslag 24

 

10 (familie)
Jørgen Hansen Huusbond 46 begge i 1ste ægteskab Sognefoged, Bonde, Gaardbeboer og Arvefæster
Maren Nielsdatter Hans kone 35 begge i 1ste ægteskab
Sidse Maria Jørgensdatter Deres barn 15 Ugift
Marie Jørgensdatter Deres barn 10 Ugift
Margrethe Jørgensdatter Deres barn 4 Ugift
Maren Jørgensdatter Deres barn 1 Ugift
Hans Ludvigsen Tjenestefolk 19 Ugift
Hans Pedersen Tjenestefolk 12 Ugift
ao Præstø Stevns Magleby FT 1801 Opslag 4

 

Dom Qvasim (13. april) 1806 blev følgende confirmerede i Magleby kirke
5 Marie Jørgensdatter af Maglebye
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 17

 

d 21 Decbr (1808)
Enkemand Peder Andersen af Klippinge
Pigen Maria Jørgensdatter af Maglebye
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 Opslag 15

 

1814 Fødte
d 11. April
Anders Hjemmedøbt d 5. Febr
Daaben confirmeret d 11. April 1814
Par: gd Peder Andersen og hustru Marie Jørgen-
dat. Klippinge
Test: Magrethe gd Jørgen Hansens Dat. gd Ras-
mus Hansens Hustru. gd Jens Jørgensen alle af
Maglebye, gd Rasmus Olsen og gd Mads An-
dersen begge af Strøbye.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 Opslag 46

 

12
1829 7 Sept
Jørgen Pedersen
1829 28 Oct 1829 konen introdu
Gdmd Peder Andersen og hustru Marie Jørgensdatter af Klippinge
Gdmd Peder Pedersens Kone Karen Jensd, Klippinge. Gm Mads Andersens Kone Magrethe Jørgensd. Rasmus Jørgensen. Søren Jensen begge af Maglebye og Friderich Jensen af Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 Opslag 69

 

2
18. Maj
Hans Pedersen
4. Søndag efter trinitatis 15 Juli (1832)
Gdmd Peder Andersen og hustru Marie Jørgensdatter af Klippinge
Thrine Lorentsdatter af Seignehuus skovene. Gaardmd Peder Pedersens kone af Klippinge. Gdmd Rasmus Jørgensen og Mads Andersen af Magl. Gdmd Ole Jacobsen af Strøebye.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 Opslag 81

 

(Klippinge, Gaarde)
13
Peder Andersen 65 Gift Gaardmand
Marie Jørgensdatter 44 Gift Hans kone
Anders Pedersen 21 Ugift Barn
Maren Pedersdatter 17 Ugift Barn
Inger Marie Pedersdatter 15 Ugift Barn
Bodil Marie Pedersdatter 13 Ugift Barn
Karen Pedersdatter 9 Ugift Barn
Jørgen Pedersen 5 Ugift Barn
Hans Pedersen 2 Ugift Barn
Ole Hansen 15 Ugift Tjenestedreng
ao Præstø Stevns Magleby FT 1834 Opslag 25

 

15. Gaard
Peder Andersen 71 Gift Gmd
Maria Jørgensd 49 Gift Hans kone
Søren Pedersen 29 Ugift Deres barn
Anders Pedersen 26 Ugift Deres barn
Jørgen Pedersen 11 Ugift Deres barn
Inger M Pedersd 21 Ugift Deres barn
Bodil M Pedersd 19 Ugift Deres barn
Karen Pedersd 15 Ugift Deres barn
Morten Sørensen 17 Ugift Tjenestedreng
ao Præstø Stevns Magleby FT 1840 Opslag 25

 

15. Gaard
Anders Pedersen 31 Ugift do (Magleby) Gaardmand
Peder Andersen 76 Gift Strøby Aftægtsgaardmand, mandens fader
Maria Jørgensdatter 54 Gift Magl Sogn Hans kone
Jørgen Pedersen 16 Ugift do (Magleby) Deres barn
Karen Pedersdatter 20 Ugift do (Magleby) Deres barn
Hans Jensen 31 Ugift do (Magleby) Tjenestefolk
Sidse Madsdatter 18 Ugift do (Magleby) Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Magleby FT 1845 Opslag 26
16. Gaard (Klippinge)
Anders Pedersen 36 Gift do (Magleby) Gaardmand
Inger M. Jensd 20 Gift Hellested Pr Amt Hans kone
Hans Peter Andersen 4 Ugift her i Sognet Deres søn
Hans Larsen (Udsendt i krig) 29 Enkemand do (Magleby) hjempermiltant husfader Tjenestefolk
Anne Chr Jensd 19 Ugift Hellested Pr Amt Tjenestefolk
Niels Jeppesen 18 Ugift Strøby Pr Amt Tjenestefolk
Maria Jørgensdatter 59 Enke her i Sognet husfaders moder nyder aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1850 Opslag 26

 

Klippinge Gaard
Anders Pedersen 40 Gift Magleby Gmd
Inger M Jensd 24 Gift Hellested Hans hustru
Hans Peter Andersen 8 Ugift Magleby Deres søn
Jørgen Pedersen 25 Ugift —- (Magleby) Deres Tjenestefolk Mandens broder og Medhjælper
Karen Larsd 20 Ugift —- (Magleby) Deres Tjenestefolk
Hans Larsen 15 Ugift Holtug Deres Tjenestefolk Deres Plejesøn
Marie Jørgensd 64 Enke Magleby Mandens moder lever af aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1855 Opslag 45

 

Klippinge en Gaard
Anders Pedersen 46 Gift Klippinge Gaardmand
Inger M Jensen 30 Gift Hellested Hans kone
Hans 14 Ugift Deres Børn
Anne 3 Ugift Deres Børn
Jens Hansen 20 Ugift Tjenestefolk
Benthe Nielsen 22 Ugift Hellested Tjenestefolk
Sophie Hansen 17 Ugift do (Hellested) Tjenestefolk
Maria Jørgensen 69 Enke Magleby Mandens Moder Nyder Aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1860 Opslag 22

 

10
1867 den 14. Juli
1867 den 19. Juli
Marie Jørgensdatter
Gift med Enke efter Aftægtsgaardmand Peder Andersen i Klippinge
75 Aar
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1848-1869 opslag 214