Fulde navn: Inger Marie Pedersen f. Jensdatter
Fødselsdag: 5. juni 1830, Arnøje
Dåbsdag: 11. juli 1830, Hellested kirke
Beskæftigelse: Husmoder på Lykkebæk
Dødsdato: 18. juni 1905, Lykkebæk, Klippinge
Begravelse: 23. juni 1905, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Jens Pedersen Ane Magrethe Olsdatter
Født: 1786 Død: 1867 Født: 1803 Død: 1862
Ægteskab
22. marts 1844 Hellested kirke Anders Pedersen
Børn
Navn Født
Ane Kirstine 1856

Inger var født i Arnøje, og var her i sine første 17 år. Da blev hun gift med den 16 år ældre enkemanden Anders Pedersen, der var gårdmand på Lykkebæk i Klippinge.

Dette ægteskab varede i 46 år, og gav en datter. Inden Anders døde. Så levede hun yderligere 11 år på Lykkebæk. Hvor hun boede hos sin datter.

 

6
Junii d. 5. (1830)
Inger Marie Jensdatter
d. 11. Julii. 5 Sønd Trinit
Gmd Jens Pedersen og Hustru Anne Magrethe Olsdatter i Arnøye
Pige Johanne Olsdatter fra Arnøye bar,
Gmd Peder Hansen ibid, ungk Christen Ber-
telsen ibd, Bodil Peder Madsens kone
ibd, Pige Anne Kirstine Hansd i Hellsted.
Kirkebog Præstø Stevns Hellsted 1814-1854 Opslag 156

 

Arnøje bye en Gaard
Jens Pedersen 48 Gift Gaardmand
Magrethe Olsdatter 31 Gift Hans kone
Ellen Jensdatter 20 Ugift Deres barn
Hans Jensen 9 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 7 Ugift Deres barn
Inger Marie Jensdatter 4 Ugift Deres barn
Hans Hansen 33 Ugift Tjenestefolk
Lars Madsen 19 Ugift Tjenestefolk
Anders Pedersen 16 Ugift Tjenestefolk
Birthe Pedersdatter 28 Ugift Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1834 Opslag 21

 

32, en Gaard, 1 (Arnøje)
Jens Pedersen 55 Gift Gmd
Magrethe Olsdatter 37 Gift Hans kone
Ellen Jensdatter 26 Ugift Deres barn
Inger Marie Jensdatter 10 Ugift Deres barn
Karen Jensdatter 2 Ugift Deres barn
Hans Jensen 15 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 13 Ugift Deres barn
Niels Larsen 23 Ugift Tjenestefolk
Jens Jensen 19 Ugift Tjenestefolk
Frederikke Frandsdatter 17 Ugift Tjenestefolk
Lateris 40 familie 177 personer
ao Præstø Stevns Hellested FT 1840 Opslag 18

 

20 en Gaard 1 (Arnøje By)
Jens Pedersen 60 Gift Faxøe Præstøe Amt Gaardmand
Anne Magrethe Olsdatter 42 Gift i sognet Hans kone
Hans Jensen 20 Ugift Spjellerup Præstøe Amt Deres barn
Jørgen Jensen 18 Ugift i sognet Deres barn
Inger Marie Jensdatter 15 Ugift do Deres barn
Karen Jensen 7 Ugift do Deres barn
Birthe Marie Madsdatter 18 Ugift Haarløv Præstøe Amt Tjenestefolk
Jens Jensen 15 Ugift Frøsløv Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1845 Opslag 21

 

1848
Enkemand gmd Anders Pedersen 34 Aar i Klippinge 2. gang gift
Pige Inger Marie Jensdatter 18 Aar fra Arnøie
Gmd Jens Pedersen i Arnøie og Gmd Søren Pedersen Strøbye
22. Marts i Kirken
Begge vaccineret
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1846-1871 Opslag 4

 

16. Gaard (Klippinge)
Anders Pedersen 36 Gift do (Magleby) Gaardmand
Inger M. Jensd 20 Gift Hellested Pr Amt Hans kone
Hans Peter Andersen 4 Ugift her i Sognet Deres søn
Hans Larsen (Udsendt i krig) 29 Enkemand do (Magleby) hjempermiltant husfader Tjenestefolk
Anne Chr Jensd 19 Ugift Hellested Pr Amt Tjenestefolk
Niels Jeppesen 18 Ugift Strøby Pr Amt Tjenestefolk
Maria Jørgensdatter 59 Enke her i Sognet husfaders moder nyder aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1850 Opslag 26

 

Klippinge Gaard
Anders Pedersen 40 Gift Magleby Gmd
Inger M Jensd 24 Gift Hellested Hans hustru
Hans Peter Andersen 8 Ugift Magleby Deres søn
Jørgen Pedersen 25 Ugift —- (Magleby) Deres Tjenestefolk Mandens broder og Medhjælper
Karen Larsd 20 Ugift —- (Magleby) Deres Tjenestefolk
Hans Larsen 15 Ugift Holtug Deres Tjenestefolk Deres Plejesøn
Marie Jørgensd 64 Enke Magleby Mandens moder lever af aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1855 Opslag 45

 

15
28. Sept (1856)
Anne Kirstine Andersen
27. Decemb i kirken
Gmd Anders Pedersen og Hustru Inger Marie Jensdatter (27) af Klippinge.
Bb (=Bar barnet) Gmd Anders Jacobsens Hustru i Strøby. Faddere: Ungkarl Hans Larsen og Niels Jensen af Arnøie. Gmd Jørgen Pedersen af Klippinge.
210-91
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1848-1869 Opslag 59

 

9
14. Decemb (1857)
Maren Marie Jørgensen
26. Februar (1858)
Parcellist Jørgen Pedersen og Hustru Karen Marie Madsen (21) af Klippinge.
Bb Gmd Anders Pedersens Hustru (Inger Marie Jensdatter) i Klippinge. Fadder: Ungk Søren Olsen og Niels Pedersen i Klippinge og Mads Pedersen af Raaby.
247-13
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1848-1869 opslag 60

 

Klippinge en Gaard
Anders Pedersen 46 Gift Klippinge Gaardmand
Inger M Jensen 30 Gift Hellested Hans kone
Hans 14 Ugift Deres Børn
Anne 3 Ugift Deres Børn
Jens Hansen 20 Ugift Tjenestefolk
Benthe Nielsen 22 Ugift Hellested Tjenestefolk
Sophie Hansen 17 Ugift do (Hellested) Tjenestefolk
Maria Jørgensen 69 Enke Magleby Mandens Moder Nyder Aftægt
ao Præstø Stevns Magleby FT 1860 Opslag 22

 

en Gaard (Klippinge By)
Anders Pedersen M 55 G do do (Magleby) Husfader do
Inger Marie Jens datter K 39 G do Helsted Sogn PA Husmoder do
Ane Kirstine Andersen K 13 U Magleby Sogn PA Barn
Ane Pedersen K 28 U do do (Magleby) Tjenestetyende
Hans Peder Hansen M 17 U do Holtug Sogn PA do do
Anders Olsen M 17 Ugift Tjenestekarl Magleby
ao Præstø Stevns Magleby FT 1870 Opslag 78

 

8 1 Gaard (Klippinge) 1
37 Anders Pedersen M 65 G Lutteran her i sognet Husfader Gaardejer
38 Inger Marie Andersen født Jensdatter Kv 49 G Lutteran Hellested sogn Præstø Amt Hans Hustru
39 Ane Kirstine Andersen Kv 23 U Lutteran her i sognet Deres Datter
40 Ole Madsen M 20 U Lutteran Strøby sogn Præstø Amt Tjenestetyende
41 Bodil Marie Olesen Kv 14 U Lutteran do Tjenestetyende
42 Rasmus Hansen M 17 U Lutteran her i sognet Tjenestetyende
ao Præstø Stevns Magleby FT 1880 Opslag 82

 

et Hus 9 (Klippinge)
37 Anders Pedersen M 75 G Folkekirken Klippinge Husfader Aftægtsmand
38 Inger Marie Jensdatter K 59 G Folkekirken Arnøie Husmoder Aftægtskone
ao Præstø Stevns Magleby FT 1890 Opslag 87

 

Matrikel 13+15h+q+u, Lykkebækgaard, Klippinge
Peder Pedersen 19/4/1851 Gift Magleby Husfader Gaardejer (Gift) 1880 2 (levende børn) 1 (dødt)
Ane Kirstine 28/9/1856 Gift Magleby Husmand Gaardskone
Hans Peter Jensen 21/11/1873 Ugift Strøby (Flyttede hertil i) 1891 (fra) Strøby Tjenestetyende ved Agerbrug
Ane Marie Pedersen 11/9/1875 Ugift Strøby (Flyttede hertil i) 1895 (fra) Varpelev Tjenestetyende ved Agerbrug
Ane Marie Olsen 25/11/1883 Ugift Holtug (Flyttede hertil i) 1898 (fra) Raaby Tjenestetyende ved Agerbrug
Maren Pedersen 22/12/1891 Ugift Magleby Barn
Anders Peder Pedersen 31/10/1894 Ugift Magleby Barn
Inger Marie Jensen 5/6/1830 Enke Hellested (Flyttede hertil i) 1848 (fra) Arnøje Aftægtskone forhenværende Gaardskone (Gift) 1848 (Enke siden) 1894 1 (levende barn)
ao Præstø Stevns Magleby FT 1901 Opslag 642

 

9
1905 D. 18. Juni Klippinge, Lykkebæk, Magleby sogn, Stevns Herred
Magleby kirkegaard, Magleby sogn, Stevns Herred d. 23. Juni 1905.
Inger Marie Pedersen f. Jensdatter
Gift, Gaardaftægtskone Klippinge (Lykkebæk). Fødested: Arnøje. Forældre: Gmd Jens Pedersen og Hustru Ane Margr Olsen, Arnøje. Enke efter fhv Gmd Anders Pedersen, Klippinge.
75 Aar
Sognepræst Kørnigfeldt
Skifteretten 19/6-05 Ligsynsattest 19/6-05
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1892-1905 opslag 207