Fulde navn: Ane Magrethe Olsdatter el. Margrethe el. Anne Magrethe
Fødselsdag: 1803, Kærsgård, Arnøje
Dåbsdag: 8. maj 1803, Hellested kirke
Beskæftigelse: Kone i Arnøje
Dødsdato: 28. februar 1862, Arnøje
Begravelse: 7. marts 1862, Hellested kirke
Forældre
Far Mor
Ole Jørgensen Kirsten Nielsdatter
Født: 1765 Død: 1849 Født: 1773 Død: 1847
Ægteskab
22. februar 1822 Hellested kirke Jens Pedersen
Børn
Navn Født
Niels 1823
Hans 1825
Jørgen 1827
Inger Marie 1830
Karen 1838

Ane Magrethe er datter af sognefogeden Ole og Kirsten fra Arnøje. Som 19-årige blev hun gift med den 17 år ældre enke Jens. Han var bosiddende i Spjellerup, men efter vielsen flyttede de sammen på en gård i Arnøje.

Her fik de 5 børn i deres 40 års ægteskab. Inden hendes død, derefter levede Jens yderligere 5 år inden han også blev begravet.

Så i hendes 69 år er der intet der tyder på at hun har boet udenfor Arnøje!

 

M hg die eod
Den 8 Mai (1803) sendt Gmd og Sognefoged Ole Jørgensen i
Arnøye sin hjemmedøbte Datter Ane Magrethe
til Daaben Pig Inger Nielsdatter i Hellested bar barnet
Fadderne Ole Larsen i Arnøje. Ungk Jens Nielsen ibid
Hans Nielsen i Hellested. Ane Jesper Nielsens Hustr, ibiden.
Mette Mads Larsens Hustr til Arnøye.
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 111

 

1822
copulerede
d 22. Februar (1822)
1)
Enkemand Jens Pedersen Gmd i Spiellerup, 36 Aar gl
og Pige Anne Magrethe Olsdatter i Arnø 19 Aar gl
begge haft naturlig kopper. Forlover er
for ham Gmd Anders Nielsen i Hellested
og for hend faderen Sognefoged Ole Jørgensen i Arn
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 177

 

6
Junii d. 5. (1830)
Inger Marie Jensdatter
d. 11. Julii. 5 Sønd Trinit
Gmd Jens Pedersen og Hustru Anne Magrethe Olsdatter i Arnøye
Pige Johanne Olsdatter fra Arnøye bar,
Gmd Peder Hansen ibid, ungk Christen Ber-
telsen ibd, Bodil Peder Madsens kone
ibd, Pige Anne Kirstine Hansd i Hellsted.
Kirkebog Præstø Stevns Hellsted 1814-1854 Opslag 156

 

Arnøje bye en Gaard
Jens Pedersen 48 Gift Gaardmand
Magrethe Olsdatter 31 Gift Hans kone
Ellen Jensdatter 20 Ugift Deres barn
Hans Jensen 9 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 7 Ugift Deres barn
Inger Marie Jensdatter 4 Ugift Deres barn
Hans Hansen 33 Ugift Tjenestefolk
Lars Madsen 19 Ugift Tjenestefolk
Anders Pedersen 16 Ugift Tjenestefolk
Birthe Pedersdatter 28 Ugift Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1834 Opslag 21

 

32, en Gaard, 1 (Arnøje)
Jens Pedersen 55 Gift Gmd
Magrethe Olsdatter 37 Gift Hans kone
Ellen Jensdatter 26 Ugift Deres barn
Inger Marie Jensdatter 10 Ugift Deres barn
Karen Jensdatter 2 Ugift Deres barn
Hans Jensen 15 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 13 Ugift Deres barn
Niels Larsen 23 Ugift Tjenestefolk
Jens Jensen 19 Ugift Tjenestefolk
Frederikke Frandsdatter 17 Ugift Tjenestefolk
Lateris 40 familie 177 personer
ao Præstø Stevns Hellested FT 1840 Opslag 18

 

20 en Gaard 1 (Arnøje By)
Jens Pedersen 60 Gift Faxøe Præstøe Amt Gaardmand
Anne Magrethe Olsdatter 42 Gift i sognet Hans kone
Hans Jensen 20 Ugift Spjellerup Præstøe Amt Deres barn
Jørgen Jensen 18 Ugift i sognet Deres barn
Inger Marie Jensdatter 15 Ugift do Deres barn
Karen Jensen 7 Ugift do Deres barn
Birthe Marie Madsdatter 18 Ugift Haarløv Præstøe Amt Tjenestefolk
Jens Jensen 15 Ugift Frøsløv Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1845 Opslag 21

 

38 en Gaard 1 (Arnøje by)
Jens Pedersen 64 Gift Faxøe sogn Pr A Gmd og Husfader
Anne Magrethe Olsdatter 47 Gift her i sognet Hans kone
Hans Jensen 25 Ugift Spjellerup sogn Pr A Deres barn
Karen Jensen 11 Ugift her i sognet Deres barn
Hans Andersen 21 Ugift Do Deres Tjenestefolk
Lars Pedersen 16 Ugift Do Deres Tjenestefolk
Johanne Jørgensdatter 20 Ugift Do Deres Tjenestefolk
Birthe Marie Pedersdatter 17 Ugift Lydersløv sogn Deres Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1850 Opslag 20

 

11 en G
Jens Pedersen 69 Gift Faxøe sogn Præstø Amt Gmd Huusfader do
Ane Margrete Olsdatt 52 do her i sognet Hans kone do
Niels Jensen 32 Ugift Spjellerup S Præstøe Amt Deres barn do
Karen Jensen 17 do her i sognet Deres barn do
66 personer Lateris
ao Præstø Stevns Hellested FT 1855 Opslag 3
Transport 66 personer
Arnoie By
Hans Andersen 26 Ugift her i sognet Tjenestefolk Lutheran
Peder Christiansen 25 do do Tjenestefolk do
Karen Marie Sørensdatt 20 do Haarløv S Præstøe Amt Tjenestefolk do
Trine Elisabeth Pedersen 16 do Magleby S Præstøe Amt Tjenestefolk do
Hans Peder Olsen 14 do do Tjenestefolk do
ao Præstø Stevns Hellested FT 1855 Opslag 4

 

Arnoie By. 40 en gaard
Niels Jensen 37 Gift Spjellerup Præstøe Amt Gaardmand Lutheran
Karen Larsdatter 21 do her i sognet Hans kone do
Niels Nielsen 21 Ugift Lyderslev Sogn Præstøe Amt Tjenestefolk do
Anders Hans Andersen 16 do Store Heddinge sogn Præstøe Amt Tjenestefolk do
Maren Rasmussen 19 do Frøslev sogn Tjenestefolk do
Karen Marie Jørgensen 14 do her i sognet Tjenestefolk do
Jens Pedersen 74 Gift Faxøe sogn Præstøe Amt Aftægtsgaardmand do
Anne Margrethe Olsdatter 54 do her i sognet Hans kone do
ao Præstø Stevns Hellested FT 1860 Opslag 17

 

2
Februar d. 28 (1862)
Marts 7.
Anne Margrethe Olsdatter
Aftægtsgmd Jens Pedersens Kone i Arnøie.
59
________ sygdom
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1854-1881 opslag 145