Fulde navn: Jørgen Hansen
Fødselsdag: 1755
Dåbsdag: 12. oktober 1755, Holtug kirke
Beskæftigelse: Gaardbeboer og Sognefoged i Magleby
Dødsdato: 16. maj 1837, Matrikel 10, Magleby
Begravelse: 22. maj 1837, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Hans Pedersen Væver Sidse Maria Frantzdatter
Født: 1712 Død: 1795 Født: 1734 Død: 1763
Ægteskab
17. juni 1785 Sankt Katharina Maren Sørensdatter
Børn
Navn Født
Sidse Marie 1786
Marie 1791
Margrethe 1796
Maren 1800
Rasmus 1806

Jørgen blev født og døbt i Holtug, men da Holtug og Magleby hænger sammen blev han senere konfirmeret i Magleby kirke.

Da han var omkring 30, blev han trolovet i Sierslev og senere gift i Sankt Katharina Kirke, Store Heddinge. Inden de flyttede til Magleby på Matrikel nr. 10. Som befinder sig i udkanten af byen. Hvor de befandt sig i de 50 kommende år.

 

Dom 20 p Trinit (12. Oktober 1755) Døbt Hans Vævers Barn kaldet Jørgen baaren af Lars Nielsens
Daatter i Haarlof. Fadder Monsi(eur) Ulsted. Monsi(eurs) Hans Cornelusen. Niels __-
i Klippinge. Jomfru Ulsted. Søren Nielsens F(rue) i Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 6

 

Dom Qvasim (26. april) 1772 blev følgende Drenge og Piger con-
firmerede i deres Daabes naad i Maglebye kirk
11 Jørgen Hansen af Holtug
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 11

 

4, Jørgen Hansen fra Holtug og Maren
Sørensd. S. Cauh: Peder Christian S.
Hans Pedersen Væver Holtug. d. 13 May
Kirkebog Præstø Stevns Store Heddinge 1748-1800 opslag 15

 

4 Jørgen Hansen fra Holtug og Maren
Sørensd. S. 17. Juni (1785)
Kirkebog Præstø Stevns Store Heddinge 1748-1800 opslag 34

 

(Maglebye Bye) 36 (Familie)
Jørgen Hansen Husbond 35 Begge første ægteskab Bonde og Gaardbeboer
Maren Sørensdatter Madmoder 21 Begge første ægteskab
Sidse Marie Jørgensdatter Dat af første ægtesk 1
Jorn Et Opfostringsbarn 15
Karen Pedersdatter Tjenestepige 21 Ugift
ao Præstø Stevns Magleby FT 1787 Opslag 6

 

Novem 13 (1791)
Marie
Paren: gm: Jørgen Hansen Magl:
Test: Peder Christiansens: hust i Siersløf
Jørgen Andersen. Jacob Hansen
Ludvig Olsen. Thomas Michaelsens
og Frantz Andersens Hustru.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1723-1776 opslag 24

 

10 (familie)
Jørgen Hansen Huusbond 46 begge i 1ste ægteskab Sognefoged, Bonde, Gaardbeboer og Arvefæster
Maren Nielsdatter Hans kone 35 begge i 1ste ægteskab
Sidse Maria Jørgensdatter Deres barn 15 Ugift
Marie Jørgensdatter Deres barn 10 Ugift
Margrethe Jørgensdatter Deres barn 4 Ugift
Maren Jørgensdatter Deres barn 1 Ugift
Hans Ludvigsen Tjenestefolk 19 Ugift
Hans Pedersen Tjenestefolk 12 Ugift
ao Præstø Stevns Magleby FT 1801 Opslag 4

 

7 (Magleby, Gaarde)
Rasmus Jørgensen 28 Gift Gaardmand
Karen Peitersdatter 27 Gift Hans kone
Hans Rasmussen 7 Ugift Deres søn
Jacob Nielsen 34 Ugift Tjenestefolk
Anne Peitersdatter 19 Ugift Tjenestefolk
Anne Marie Pedersdatter 13 Ugift Tjenestefolk
Jørgen Hansen 81 Enkemand Aftægtsmand, mandens fader
ao Præstø Stevns Magleby FT 1834 Opslag 4

 

13
den 16. Maji 1837
den 22. Maji 1837
Jørgen Hansen
Aftægtsmand i Magleby.
84 aar
211,1
Bülow
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1835-1848 opslag 131