Fulde navn: Peder Nielsen
Fødselsdag: 12. maj 1805, Klippinge
Dåbsdag: 30. juni 1805, Magleby kirke
Beskæftigelse: Gårdmand
Dødsdato: 8. marts 1866, Klippinge
Begravelse: 16. marts 1866, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Niels Hansen Karen Olsdatter
Født: 1774 Død: 1845 Født: 1767 Død: 1843
Ægteskab
12. marts 1834 Magleby kirke Margrete Sørensdatter
Børn
Navn Født
Søren 5. november 1834
Søren 2. februar 1838
Niels 17. januar 1840
Karen Magrethe 14. januar 1843
Hans 28. januar 1849
Peder 19. april 1851
Maren 9. marts 1860

Peder er født på Vestermose i Klippinge d. 12. maj og d. 30 juni i 1805 blev han døbt i Magleby kirke. Dåbsvidnerne er Skovfogeden og hustru i Seinhuusskov. Seinhuus’ marker ligger på den modsatte side af den bæk som løber syd for Vestermose, mens skovene ligger på den modsatte side af Seinhuus. Naboen nord for Vestermose, Lykkebæk. Var på dette tidspunkt unge Peder Andersens, der også er dåbsvidne (iøvrigt er unge Peder Andersen bedstefar til Peder Nielsens svigerdatter). Det sidste vidne er barnets mormors nye mand, Niels Madsen fra Holtug.

Da Peder var 3 år gammel, 6. august 1808, blev han vaccineret mod kopper. Det er 2 år inden ” Forordning for Danmark og Norge, ang. Vaccinationen (3. april 1810)” udkommer. Som gør at folk delvis tvinges til at blive vaccineret, for ellers kunne de f.eks ikke blive konfirmeret.

Som 29-årige bliver han viet til Margrete Sørensdatter. Hun kommer fra en gård inde i Klippinge by, senere Bjerggård. Herefter er de gårdmandspar på Vestermose, i over 30 år. Til hans død i 1866, 60 år gl.

 

Peder hjemmedøbt 12. Maj (1805)
30 Juni daaben confirm: 30 Juni
Faderen Gm Niels Hansen Klippinge
og Moderne Karen Olsd: Teftes
Pigen Anna Lisbeth Svend Christensens
Hustru begge af Seinehuusskovene
Niels Madsen gd Holtug. Svend Xstensen
Skovfoged Seinehuusskovene. unge Peder
Andersen gd Klippinge.
ao Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 35

 

(1. søndag efter påske) 9. April 1820
3
Peder Nielsen, Klippinge.
Niels Hansen, Gaardmand i Klippinge.
Døbt 12. Maj 1805.
Meget god kundskaber, meget flittig.
Vaccineret: 6. August 1808 af Tauber.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 Opslag 211 

 

Folketælling af 1834 fra Gårde, Klippinge, Magleby Stevns:
Niels Hansen 60 Gift Gårdmand
Karen Olsdatter 67 Gift Hans kone
Peder Nielsen 28 Ugift Deres søn
Jeppe Christensen 27 Ugift Tjenestekarl
Esben Larsen 18 Ugift Tjenestekarl
Sidse Marie Hansdatter 18 Ugift Tjenestepige
Karen Larsdatter 16 Ugift Tjenestepige
ao Præstø Stevns Magleby FT 1834 opslag 25

 

Peder Nielsen, Ungkarl. Faderen gdmd Niels Hansen i Klippinge. er født og dødt  d. 12. Mai 1805. altsaa 29 Aar, og vaccineret d. 6. aug 1808 af personel Capellan Tauber i Maglebye.
Pigen Margrete Sørensen, er datter af gdmd Søren Hansen i Klippinge er født og døbt d. 5. Sept 1813, er altsaa 21 aar og vacinneret d. 22. Septbr 1815 af Distriktslæge Detmen.
Forloverne er gdmaand Niels Hansen og gdmaand Søren Hansen begge i Klippinge.
12. mai 1834
i Kirken
853 / 796 (jævnførelse)
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 Opslag 363

 

Klippinge
14. Gaard
Peder Nielsen 34 Gift Gmd
Margr Sørensdatter 26 Gift Hans kone
Søren Pedersen 2 Ugift Deres barn
Niels Pedersen 1 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 22 Ugift Tjenestetyende
Jens Herman Olsen 19 Ugift Tjenestetyende
Sidse M. Pedersd 22 Ugift Tjenestetyende
Niels Hansen 66 Gift Aftægtsfolk
Karen Olsd 73 Gift Aftægtsfolk
ao Præstø Stevns Magleby FT 1840 opslag 25

 

14. gaard
Peder Nielsen 40 Gift Magleby PA(=Præstø Amt) Gaardmand
Margr Sørensd 31 Gift Magleby Hans kone
Søren Pedersen 347 Ugift Magleby Deres barn
Niels Pedersen 6 Ugift Magleby Deres barn
Anne Margr Pedersd 2 Ugift Magleby Deres barn
Mads Sørensen 25 Ugift Varpeløv PA(=Præstø Amt)
Maren Sørensd 24 Ugift Magl PA
Anders Olsen 18 Ugift Magl PA
Niels Hansen 71 Enkemand Magl PA Aftægtsgaardmand mandens fader
ao Præstø Stevns Magleby FT 1845 opslag 25

 

15. Gaard (Klippinge)
Peder Nielsen 44 Gift Her i sognet Gaardmand
Margrethe Sørensdatter 36 Gift Her i sognet Hans kone
Søren Pedersen 12 Ugift Her i sognet Deres barn
Niels Pedersen 11 Ugift Her i sognet Deres barn
Karen M. Pedersd 6 Ugift Her i sognet Deres barn
Hans Pedersen 1 Ugift Her i sognet Deres barn
Søren Madsen 16 Ugift Her i sognet Tjenestekarl
Niels Larsen 29 Gift Her i sognet Tjenestekarl indkaldt til krigstjeneste
Karen M. Pedersdatter 22 Gift Her i sognet Hans kone
ao Præstø Stevns Magleby FT 1850 opslag 26

 

7. (den 7. døbte dreng i 1851).
19. april
Peder Pedersen
15. juni 1851
Gmd Peder Nielsen og hustru Margrete Sørensdatter af Klippinge (36 (hendes alder))
Bb (Bar barnet) Pigen Ane Kirstine Jensdatter af Varpelev. Gmd Peder Isaksen (Klippinge). Ungkarl Jørgen Madsen, (Klippinge). Ungkarl Peder Sørensen af Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1848-1869 Opslag 9

 

Klippinge en Gaard
Peder Nielsen 50 Gift Magleby Gaardmand
Margrethe Sørensdatter 42 Gift Magleby Hans kone
Søren Pedersen 17 Ugift Magleby Deres søn
Niels Pedersen 15 Ugift Magleby Deres søn
Hans Pedersen 6 Ugift Magleby Deres søn
Peder Pedersen 3 Ugift Magleby Deres søn
Karen Margrethe Pedersdatter 12 Ugift Magleby Deres datter
Karen Kirstine Pedersdatter 23 Ugift Holtug Tjenestepige
ao Præstø Stevns Magleby FT 1855 opslag 44

 

Klippinge en gaard
Peder Nielsen 55 Gift Klippinge Gaardmand
Magrethe Sørensdatter 47 Gift Hans kone
Søren Pedersen 22 Ugift Deres barn Klippinge
Niels Pedersen 20 Ugift Deres barn Klippinge
Karen Magrethe Pederdatter 15 Ugift Deres barn Klippinge
Karen Marie Madsdatter 15 Ugift Tjenestepige Varpelev
Peder 9 Ugift Mandens sønner
Hans 11 Ugift Mandens sønner
ao Præstø Stevns Magleby FT 1860 Opslag 22

 

3
1866 den 8. marts
1866 den 16. marts
Peder Nielsen
Gaardmand i Klippinge, Gift.
60 Aar.
Stoch 10/2/66 Klipp 13/7/66
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1848-1869 opslag 195