Fulde navn: Ole Jørgensen
Fødselsdag: 1765, Karise
Dåbsdag: 10. marts 1765, Karise kirke
Beskæftigelse: Dannebrogsmand efter at have været Sognefoged i mere end 40 år.
Dødsdato: 28. november 1849, Matrikel 2, Kærsgård, Arnøje
Begravelse: 7. december 1849, Hellested kirke
Forældre
Far Mor
Jørgen Olsen Anna Poulsdatter
Født: 1733 Død: 1771 Født: 1743 Død:
Ægteskab
1. juni 1788 Hellested kirke Magrethe Hansdatter
Børn
Navn Født
Jørgen 1792
Ægteskab
6. april 1795 Hellested kirke Kirsten Nielsdatter
Børn
Navn Født
Ane Magrethe 1803
Johanne 1806

Ole blev født i Karise og døbt i dens kirke i 1765. Ole dukker først op igen 22 år senere da han ved en folketælling er blevet tjenestekarl på Juellinge. På dette tidspunkt er der på Juellinge Hovedgård 17 tjenestefolk og en husjomfru foruden forpagterens familie.

Året efter blev han gift med enken Margrethe fra Arnøje. Hvor han overtog hendes afdødes mands plads som gårdmand. Det var på matrikel 2, Kærsgård. Ægteskabet gav et barn inden hun 7 år senere døde.

Ole, 30, blev nu gift for anden gang, og igen i Hellested kirke. Med den 22-årige Kirsten fra Hellested. De fik sammen 2 døtre i deres 52 års lange ægteskab sammen. Inden han levede sine sidste 2 år som enke.

I de første år af ægteskabet, slutningen af 1790’erne eller starten af 1800’erne, blev Ole sognefoged i Hellested sogn. Et virke han havde til sin død, ca. 50 år. For sine mange års tro tjeneste fik han i starten af 1840’erne Dannebrogordenens Hæderstegn (Sølvkorset). Hæderstegnet blev oprettet i 1808 og kunne gives  til: “enhver, der ved klog og redelig Stræben for Brødres Vel og ved ædel Daad i en engere Kreds har gavnet Fædrelandet“.

Ole døde hjemme på Kærsgård i en alder af 84 år. Han døde pga. “Aldersoms indtag” som præsten skrev, og han fik også med at han var “Gaardmand, Sognefoged og Dannebrogsmand”.

 

Baptis
Eod die (Dom Oculi (10. Marts 1765)) Døbt Jørgen Olsens Søn af Carise kaldet Ole. Test Poul
Jensens Hustru. Hans Clausens Hustru. Mads Skottes Hustru. Jacob Smed.
Hans Poulsen.
Kirkebog Præstø Fakse Karise 1746-1814 opslag 41

 

2. familie (Juellinge Hovedgaard)
Sigvart Thomas Neergaard Husbond 39 Gift 1 gang Forpagter på Juellinge
Petra Sophie Staal Madmoder 34 Gift 1 gang
Peter Sigvart Neergaard Søn 3 Ugift
Anne Johanne Neergaard Daatter 7 Ugift
Marie Wibeke Neergaard Daatter 5 Ugift
Lars Weibel Roed Forpagterens halvbroder 29 Ugift Fører tilsyn med Mejerriet
Gundil Cathrine Fraas Huusjomfru 23 Ugift Fører tilsyn med Mejerriet
Ole Jørgensen Tjenestefolk 22 Ugift
Søren Nielsen Tjenestefolk 35 Gift 1 gang
Anne Hansdatter Tjenestefolk 39 Enke af 1 ægteskab
Karen Larsdatter Tjenestefolk 25 Ugift
Magrethe Larsdatter Tjenestefolk 21 Ugift
Inger Rasmusdatter Tjenestefolk 23 Ugift
Malene Gundersdatter Tjenestefolk 27 Ugift
Anne Sørensdatter Tjenestefolk 24 Ugift
Karen Larsdatter Tjenestefolk 18 Ugift
Anne Andersdatter Tjenestefolk 23 Ugift
Leene Jespersdatter Tjenestefolk 26 Ugift
Johanne Christensdatter Tjenestefolk 26 Ugift
Marie Jacobsdatter Tjenestefolk 22 Ugift
Karen Hansdatter Tjenestefolk 17 Ugift
Karen Nielsdatter Tjenestefolk 9 Ugift
Niels Hansen Tjenestefolk 11 Ugift
Jens Hansen Tjenestefolk 10 Ugift
ao Præstø Stevns Hellested FT 1787 Opslag 2

 

Copul Dom 2 p Trinit (1. juni 1788)
Dom Misericon (6. April 1788) trolovet Ungkarl Ole Jørgensen fra Juellinge med Enken
Magrethe Hansdatter i Arnøye. Forlover var Jens Rasmussen i Arnøye og Jens Nielsen i Hellested.
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 162

 

Dom 1 Advent 1794 incl ad dit excl
Dom Zvingvages (15. februar 1795) Trolov Enken Ole Jørgensen i Arnøye med Kirsten Nielsdatter
i Hellested. Forloverne Niels Hansen i Hellested og Jens Rasmussen, Arnøye.
Cop Fer 2 Pasch ((2. påskedag) 6. April 1795)
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 163

 

14. familie (Arnøye Bye)
Ole Jørgensen Gaardmand Huusbond 34 Gift 2. gang Sognefoged og Lægsmand
Kirsten Nielsdatter Hans kone 27 Gift 1. gang
Jørgen Olsen Søn af mandens 1. egteskab 9
Hans Rasmusen Mandens Stedbarn af hans 1. kones 1. Egteskab 19 Ugift
Jens Rasmusen Blind Mandens Stedbarn af hans 1. kones 1. Egteskab 15 Ugift
Karen Rasmusdatter Blind Mandens Stedbarn af hans 1. kones 1. Egteskab 16 Ugift
Daniel Jørgensen Tjenestefolk 25 Ugift Soldat
Johanne Hansdatter Tjenestefolk 20 Ugift
Karen Madsdatter Tjenestefolk 19 Ugift
ao Præstø Stevns Hellested FT 1801 Opslag 21

 

M hg die eod
Den 8 Mai (1803) sendt Gmd og Sognefoged Ole Jørgensen i
Arnøye sin hjemmedøbte Datter Ane Magrethe
til Daaben Pig Inger Nielsdatter i Hellested bar barnet
Fadderne Ole Larsen i Arnøje. Ungk Jens Nielsen ibid
Hans Nielsen i Hellested. Ane Jesper Nielsens Hustr, ibiden.
Mette Mads Larsens Hustr til Arnøye.
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 111

 

1822
copulerede
d 22. Februar (1822)
1)
Enkemand Jens Pedersen Gmd i Spiellerup, 36 Aar gl
og Pige Anne Magrethe Olsdatter i Arnø 19 Aar gl
begge haft naturlig kopper. Forlover er
for ham Gmd Anders Nielsen i Hellested
og for hend faderen Sognefoged Ole Jørgensen i Arn
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1732-1832 opslag 177

 

60. en Gaard (Arnøye)
Ole Jørgensen 70 Gift Gaardmand og Sognefoged
Kirsten Nielsdatter 61 Gift Hans kone
Johanne Olsdatter 28 Ugift Deres datter
Karen Marie Jensdatter 14 Ugift Deres Plejebarn
Niels Jensen 11 Ugift Deres Plejebarn
Lars Jørgensen 26 Ugift Tjenestefolk
Jacob Hansen 18 Ugift Tjenestefolk
Lisbeth Hansdatter 18 Ugift Tjenestefolk
Jens Rasmussen 42 Ugift Almisselem
ao Præstø Stevns Hellested FT 1834 Opslag 25

 

36 en Gaard (Arnøye By)
Ole Jørgensen 75 Gift Gmd
Kirsten Nielsdatter 67 Gift Hans kone
Jens Rasmussen 54 Ugift Hans stedsøn, som af fam forsørges
Lars Jørgensen 32 Gift Hans medhjælper
Johanne Olsdatter 34 Gift Hans kone
Jørgen Larsen 4 Ugift Deres barn
Hans Larsen 2 Ugift Deres barn
Karen Larsdatter 1 Ugift Deres barn
Kristen Pedersen 33 Ugift Tjenestefolk
Niels Olsen 22 Ugift Tjenestefolk
Niels Jensen 17 Ugift Tjenestefolk
Karen Marie Jensdatter 20 Ugift Tjenestefolk
Karen Olsdatter 18 Ugift Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Hellested FT 1840 Opslag 19

 

4. en Gaard (Arnøye Bye)
Ole Jørgensen 80 Gift Carise S Præstø A Gmd Sognefoged og Dannebrogsmand
Kirsten Nielsdatter 72 Gift her i sognet Hans kone
Latris (samlet) 5 (antal familier) 33 personer
ao Præstø Stevns Hellested FT 1845 Opslag 18
Lars Jørgensen 37 Gift Carise S Præstø AHans svigersøn og medhjælper
Johanne Olsdatter 39 Gift her i sognet Hans kone
Jørgen Larsen 9 Ugift do Deres barn
Hans Larsen 7 Ugift do Deres barn
Karen Larsen 6 Ugift do Deres barn
Ole Larsen 1 Ugift do Deres barn
Niels Jensen 22 Ugift Spjellerup S Præstø A Tjenestefolk
Karen Marie Jensdatter 25 Ugift Spjellerup S Præstø A Tjenestefolk
Hans Christensen 22 Ugift her i sognet Tjenestefolk
Lars Rasmussen 16 Ugift do Tjenestefolk
Else Nielsdatter 16 Ugift do Tjenestefolk
Jens Rasmussen 59 Ugift do Blind, underholds af Ole Jørgensen
ao Præstø Stevns Hellested FT 1845 Opslag 19

 

13
November 28. (1849)
December 7.
Ole Jørgensen Gmd Sognefoged og Dannebrogsmand
Gmd i Arnøie
85
Alderdoms indtag
Kirkebog Præstø Stevns Hellested 1814-1854 opslag 431