Fulde navn: Niels Hansen
Fødselsdag: August 1774, Klippinge
Dåbsdag: 28. august 1774, Magleby kirke
Beskæftigelse: Gaardmand på Vestermose
Dødsdato: 13. februar 1845, Klippinge
Begravelse: 19. februar 1845, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Hans Hansen Ellen Rasmusdatter
Født: 1741 Død: 1812 Født: 1744 Død: 1827
Ægteskab
22. februar 1800 Holtug kirke Karen Olsdatter
Børn
Navn Født
Ole 15. april 1801
Mads 3. april 1803
Peder 12. maj 1805

På dette tidspunkt var det normalt at man blev døbt den kommende søndag, såvidt muligt. Så hans fødselsdag må være medio august 1774. Han blev født i Klippinge, og boede der senere ved folketælling i 1787 og hans konfirmation i 1790.

Han blev konfirmeret i Holtug kirke. 10 år senere også trolovet i Holtug, men viet i Magleby kirke. Ægteskabet med Karen Olsdatter varer i næsten 43 år. Hvor de boede på Vestermose, på udflytter placeringen. Fra 1800-34 som Gårdmand. Herefter på aftægt under sønnen Peder frem til 1845.

 
(Sam-)me dag (Dom 13. p Trin = 28. August 1774) gm (gårdmand) Hans Hansens søn i Klippinge. Baarn af Inger Madsdatter.
barnet daabt kaldet Niels. Fadd: Lars Hansen. Hans Rasmussen.
Hans Pedersen. Mads Pedersen. Anders Rasmussens Hustru.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1751-1780 opslag 57

 

10. familie i Klippinge
Hans Hansen Husbond 48 Begge i første ægteskab Bonde og Gårdbeboer
Ellen Rasmusdatter Madmoder 44 Gift
Niels Hansen Søn af første ægteskab 13
Peder Hansen Søn af første ægteskab 8
Frederik Christian Opfostringsbarn 11
Maren Christensdatter Tjenestepige 18
Elisabeth Olsdatter 48 Enke efter første ægteskab Indsidder
Mads Søn af første ægteskab 12
ao Tryggevælde Stevns Magleby FT 1787 opslag 11

 

Konfirmation:

Dom Qvasim (11. april) 1790 blev i Holtug kirke følgende confirmede
3 Niels Hansen i Klippinge
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 14

 

Ao 1800
Jan 31
Ungkarl Niels Hansen af Klippinge
Pige Karen Olsdatter af Holtug
Forloveren
Hans HHS Hansen | Niels NMS Madsen
Gaardmand i Klippinge | Gaardmand i Holtug
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1781-1814 opslag 63

 

1800
February 28
Ungkarl Niels Hansen i Klippinge
Pigen Karen Olsdatter i Holtug
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 71

 

(Udflytter gaard; Klippinge) 5
Niels Hansen 27 Gift Bonde og Gårdbeboer med Arvefæste og Gevorben Soldat
Begge i 1 ægteskab
Karen Olsdatter 34 Gift Hans kone
Rasmus Hansen 7 Ugift Mandens broder søn
Rasmus Larsen 15 Ugift Tjenestekarl
Karen Erlandsdatter 20 Ugift Tjenestepige
ao Præstø (Tryggevælde) Stevns Magleby FT 1801 opslag 26

 

do (7 juny)
Ole hjemmedøbt 15. April (1801)
Daaben Confir 7. Juny
Fader Niels Hansen og moder Karen
Olsdatter i Kli:
Test: Pigen Margrete Olsdatter i Mag Skov.
Gmd: Peder Hansen og Ungkarl Rasmus
Hansen i Mag: Ungkarl Frederich
Christian og Pige Birthe Mathis-
datter paa Soeholm.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 Opslag 30

 

1803
May
Mads hjemmedøbt 13 April
Daaben confirmeret 15 May
Faden Grdmnd Niels Hansen Moder
Karen Olsdat af Klippinge.
Test: Pigen Malene Olsdatt af Holtug.
Skomager Hans Hansen i Lillehedinge.
Hugger Rasmus Hansen og Hans
Hansen af Maglebye. Grdm Peder
Andersens Hustru i Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 32

 

Peder hjemmedøbt 12. Maj (1805)
30 Juni daaben confirm: 30 Juni
Faderen Gm Niels Hansen Klippinge
og Moderne Karen Olsd: Teftes
Pigen Anna Lisbeth Svend Christensens
Hustru begge af Seinehuusskovene
Niels Madsen gd Holtug. Svend Xstensen
Skovfoged Seinehuusskovene. unge Peder
Andersen gd Klippinge.
ao Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 35

 

Den 10 August 1812 anmeldt Indsid i Maglebye Hans Han-
sens Dødsfald, arvingeangivne 2de Sønner Niels Hansen Gmd i Klippinge
og Smed Hans Hansen i Holtug og bemelden afdødes Enke
Ellen Rasmusdatter.
Præstø Herredsfoged Stevns-Fakse Herreder opslag 300

 

Folketællingen er fra februar, og i maj samme år fører han sin søn op af kirkegulvet.

Peder Nielsen, Ungkarl. Faderen gdmd Niels Hansen i Klippinge. er født og dødt d. 12. Mai 1805. altsaa 29 Aar, og vaccineret d. 6. aug 1808 af personel Capellan Tauber i Maglebye.
Pigen Margrete Sørensen, er datter af gdmd Søren Hansen i Klippinge er født og døbt d. 5. Sept 1813, er altsaa 21 aar og vacinneret d. 22. Septbr 1815 af Distriktslæge Detmen.
Forloverne er gdmaand Niels Hansen og gdmaand Søren Hansen begge i Klippinge.
12. mai 1834
i Kirken
853 / 796 (jævnførelse)
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 Opslag 363

 

Folketælling af 1834 fra Gårde, Klippinge, Magleby Stevns:
Niels Hansen 60 Gift Gårdmand
Karen Olsdatter 67 Gift Hans kone
Peder Nielsen 28 Ugift Deres søn
Jeppe Christensen 27 Ugift Tjenestekarl
Esben Larsen 18 Ugift Tjenestekarl
Sidse Marie Hansdatter 18 Ugift Tjenestepige
Karen Larsdatter 16 Ugift Tjenestepige
ao Præstø Stevns Magleby FT 1834 opslag 25

 

Klippinge
14. Gaard
Peder Nielsen 34 Gift Gmd
Margr Sørensdatter 26 Gift Hans kone
Søren Pedersen 2 Ugift Deres barn
Niels Pedersen 1 Ugift Deres barn
Jørgen Jensen 22 Ugift Tjenestetyende
Jens Herman Olsen 19 Ugift Tjenestetyende
Sidse M. Pedersd 22 Ugift Tjenestetyende
Niels Hansen 66 Gift Aftægtsfolk
Karen Olsd 73 Gift Aftægtsfolk
ao Præstø Stevns Magleby FT 1840 opslag 25

 

14. gaard
Peder Nielsen 40 Gift Magleby PA(=Præstø Amt) Gaardmand
Margr Sørensd 31 Gift Magleby Hans kone
Søren Pedersen 347 Ugift Magleby Deres barn
Niels Pedersen 6 Ugift Magleby Deres barn
Anne Margr Pedersd 2 Ugift Magleby Deres barn
Mads Sørensen 25 Ugift Varpeløv PA(=Præstø Amt)
Maren Sørensd 24 Ugift Magl PA
Anders Olsen 18 Ugift Magl PA
Niels Hansen 71 Enkemand Magl PA Aftægtsgaardmand mandens fader
ao Præstø Stevns Magleby FT 1845 opslag 25

 

1
1845 d 13. Februar
1845 d 19. Febr
Niels Hansen Enkemd
Aftægtsmand i Klippinge
71
224, 4_
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1835-1848 opslag 136