Fulde navn: Margrethe Pedersdatter
Fødselsdag: 1761
Dåbsdag: 8. marts 1761, Holtug kirke
Beskæftigelse: Pige på Gjorslev og senere madmoder i Klippinge
Dødsdato: 30. marts 1837, Skovly, Klippinge
Begravelse: 7. april 1837, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Peder Jæger
Født: 1693 Død: 1765 Født: Død:
Ægteskab
24. oktober 1781 Magleby kirke Isaac Pedersen
Børn
Navn Født
Karen 1785
Sidse Margrethe 1786
Else Margrethe 1787
Margrethe 1789
Maren 1793
Kiersten 1799
Peder 1801

Margrethe var født i Holtug sogn, nærmere et præcist sted er jeg ikke kommet. 4 år senere døde hendes far.

Hun blev konfirmeret som 16-årig, da boede hun i Bøgeskoven og senere tjente hun på Gjorslev, da hun blev trolovet, og siden da gift. I et ægteskab som varede 55 år, på det der undervejes blev til Skovly. Dagen efter hendes død, døde hendes mand, Isaac!

 

Dom Judica (=2. s før påske (8. Marts 1761)) blev Peder Jægers Daatter Margrete confirmeret
Daaben baaren af Bodil Jacobsdaatter. Fad: Ha(ns)
Væver. Hans Erichsen. Hans Larsens H. Hans Hansens H. Lars
Christensens H.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 10

 

Dom Qcasim (6. april) 1777 blev confirmerede i Maglebye Kirke
Piger
7 Margreth Peders Datter fra Bøgeskoven
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1737-1815 Opslag 12

 

(Trolovelse)
Marty 2 (1781)
Ungk: Isaak Pedersen i Klippinge
Pige Margrethe Pedersdatt fra Gjorsløv
Sponsor: Hans Væver i Holtug og
Peder Kaare i Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 2

 

24 (okt 1781)
Ungk Isaach Pedersen. Klipp
Pige Margrete Pedersdatt. Klipp
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 opslag 12

 

2 p Trinit Juny 9. (1782)
Hans
Paren: Gm Peder Jørgensen i Klippinge
Test: Gm Isaach Pedersens Hust ibid (Klippinge).
Niels Sørensen. Peder Olsen. Christian Olsen.
Hans Pedersens og Mads Olsens Hustruer.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1781-1814 Opslag 19

 

4 (Klippinge By)
Isaach Pedersen Husbond 29 Begge i første ægteskab Bonde og Gaardb
Margrethe Pedersdatter Madmoder 27 Gift
Karen Børn af 1te ægteskab 3
Sidse Margrethe Børn af 1te ægteskab 1
Albine Jeppesdatter Tjenestefolk 22 Ugift
Peder Hansen Tjenestefolk 15 Ugift
Peder Olsen Mand 58 Begge 2 ægtesk
Sidse Olsdatter Hans kone 51
ao Præstø Stevns Magleby FT 1787 Opslag 10

 

8 familie (Klippinge)
Isaak Pedersen Husbond 42 Begge 1te ægteskab Bonde og Gaardbeboer med Arvefæste
Margrethe Pedersdatter Hans kone 40 Begge 1te ægteskab
Karen Isaaksdatter Deres barn 16 Ugift
Else Margrethe Isaaksdatter Deres barn 14 Ugift
Margrethe Isaaksdatter Deres barn 12 Ugift
Maren Isaaksdatter Deres barn 8 Ugift
Kiersten Isaaksdatter Deres barn 2 Ugift
ao Præstø Stevns Magleby FT 1801 Opslag 27

 

15 (Klippinge Gaarde)
Peder Isaachsen 33 Ugift Gaardmand
Isaach Pedersen 78 Gift Aftægtsmand mandens forældre
Magrethe Pedersdatter 77 Gift Hans kone mandens forældre
Rasmus Jørgensen 17 Ugift Tjenestefolk
Anne Magrethe Nielsdatter 18 Ugift Tjenestefolk
ao Præstø Stevns Magleby FT 1834 Opslag 26

 

1837 5.
1837 den 30. Martu
1837 den 7. April
Margrethe Peders
Aftægtsmand Isaac Pedersens Kone i Klippinge.
78 Aar
220,21
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1835-1848 opslag 140