Fulde navn: Hans Hansen
Fødselsdag: 1769, Klippinge
Dåbsdag: 19. februar 1769, Magleby kirke
Beskæftigelse: Smed i Holtug
Dødsdato:
Begravelse:
Forældre
Far Mor
Hans Hansen Ellen Rasmusdatter
Født: 1741 Død: 1812 Født: 1744 Død: 1827
Ægteskab
? ? ?
Børn
Navn Født

Året er 1769 da Hans kommer til verden.Hans Hansen døbt 1769 Magleby opslag 53

 

19 feb Dom Reminiscere (19. Februar 1769) døbt gaardmand Hans Hansens søn, Klippinge. Kaldet
Hans. Boorn af Mads Nielsens Kone. Faddere Mads Olsen. Holger Pedersen.
Anders Rasmussens Hustru. Lars Svendsens Hustru. Mads Pedersens Hustru.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1751-1780 Opslag 53
Skifte efter Hans Hansen 1812 Herredsfoged Stevns-Fakse Herreder Opslag 300
Den 10 August 1812 anmeldt Indsid i Maglebye Hans Han-
sens Dødsfald, arvingeangivne 2de Sønner Niels Hansen Gmd i Klippinge
og Smed Hans Hansen i Holtug og bemelden afdødes Enke
Ellen Rasmusdatter.
Præstø Herredsfoged Stevns-Fakse Herreder opslag 300