Fulde navn: Ellen Rasmusdatter
Fødselsdag: ca. 1743
Dåbsdag:
Beskæftigelse:  Madmoder
Dødsdato: 2. april 1827, Klippinge
Begravelse: 9. april 1827, Magleby kirke
Forældre
Far Mor
Rasmus Skotte
Født: 1708 Død: 1766 Født: Død:
Ægteskab
12. april 1767 Magleby kirke Hans Hansen
Børn
Navn Født
Hans Februar 1769
Rasmus August 1771
Niels August 1774
Peder 1779

Viden om Ellens første år er begrænset. Første gang hun dukker op, er ved hendes konfirmation i 1759. Den foregår i Holtug kirke, men sognebørn for både Magleby og Holtug sogne blev konfirmeret denne dag.

Så udfra det kan det ikke siges med sikkerhed hvilket sogn hun kom fra.

Hun døde  i 1827 som 61 år gammel! ifølge skiftet var hun 81. Hele det liv som der kendes til var hun bosat i Klippinge, på det som senere bliver til Vestermose, med sin mand Hans Hansen.

 

 

Dom Zuasimodogeniti blev efterfølgende børn i Holtug kirke af begge menigheder. Confirmeret i deres daabs naade 1759 (22. april).
25 Ellen Rasmusdatter
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 7

 

I 1767 bliver hun trolovet i Magleby Kirke.d. 25 (januar?) Hans Hansen og Ellen Rasmusdatter begge af Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1751-1780 opslag 59

 

12. april Dom Palmar (Palmesøndag) viede Hans Hansen og Ellen Rasmusdatter, Klippinge.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1751-1780 opslag 69
Hans Hansen Husbond 48 Begge i første ægteskab Bonde og Gårdbeboer
Ellen Rasmusdatter Madmoder 44 Gift
Niels Hansen Søn af første ægteskab 13
Peder Hansen Søn af første ægteskab 8
Frederik Christian Opfostringsbarn 11
Maren Christensdatter Tjenestepige 18
Elisabeth Olsdatter 48 Enke efter første ægteskab Indsidder
Mads Søn af første ægteskab 12
ao Tryggevælde Stevns Magleby FT 1787 opslag 11

 

Hans Hansen Mand 61 Begge 1ste ægteskab Husmand med lidt Jord går i Dagleje
Ellen Rasmusdatter Hans kone 56 Begge 1ste ægteskab
ao Præstø Stevns Magleby FT 1801 opsalg 24

 

Den 10 August 1812 anmeldt Indsid i Maglebye Hans Han-
sens Dødsfald,  arvingeangivne 2de Sønner Niels Hansen Gmd i Klippinge
og Smed Hans Hansen i Holtug og bemelden afdødes Enke
Ellen Rasmusdatter.
Præstø Herredsfoged Stevns-Fakse Herreder opslag 300

 

d. 2. april. 9. april. Ellen Rasmusdatter. Aftægtsenken i Klippinge. 61 år?. 639.
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1814-1835 opslag 501

 

Som ses på skiftet herunder, er det den rigtige Ellen Rasmusdatter. Så mon ikke der skulle have stået 81 år.
Præstø Herredsfoged Stevns-Fakse Herreder opslag 323