Fulde navn: Anders Olsen eller Olufsen
Fødselsdag: ca. 1733
Dåbsdag: 6. april 1733, Varpelev kirke
Beskæftigelse: Bonde på 49, Strøby By.
Dødsdato: 1797, Strøby
Begravelse: 6. oktober 1797, Strøby kirke
Forældre
Far Mor
Oluf Nielsen Karen Olufsdatter
Født: Død: 1737 Født: 1706 Død: 1786
Ægteskab
11. december 1757 Magleby kirke Bodil Marie Jacobsdatter
Børn
Navn Født
Karen 1761
Niels 1765
Peder 1769

Anders var døbt i påsken 1733 i Varpelev kirke. Han blev søndagen efter påske i 1751 konfirmeret i Strøby kirke. Med en lille note om at han stadig var bosiddende i Varpelev.

6 år senere, i en alder af 24. Blev han trolovet og viet med den 7 år ældre Bool Marie Jacobsdatter. Dette ægteskab verede indtil hendes dø 30 år senere. Hvorefter han levede yderligere 13 år som enkemand.

Herefter overtager hans ældeste søn Niels. Niels findes på matrikel 49, Strøby. 49 har på den ene side Tolvhusene som nabo, og på den modsatte sidde Varpelev Ejerlav. Men da Anders boede på gården lå den inde i byen. Dengang lå  den og havde skel opad Amtsskrivergården, som lå sydøst for 49.

Da han blev trolovet og kom til Strøby, 1757, døde hans nabo den tidligere Amtsforvalter Frost. Han var fra 1721 amtsforvalter over Tryggevælde amt og havde Amtsskrivergården i Strøby inklusiv kro og smedje i fæste. I 1740 blev han afsat pga en kassemangel på over 2000 rdl. (En murersvend havde en dagsløn på 40 Skl=4800 dags arbejde til de 2000 rdl.). Da han var standsperson, fik han lov til at beholde fæstet på gården samt kro og smedje.

 

 

1733 Fes 2 Paschato (6. April) Døbt Oluf Nielsens søn, ______
Anders. Baaret af Karen Møllers Datter. Fadder
Jens Nielsen. Christen Povelsen. Rasmus Carlsen.
Hans Nielsen. Hans Andersens Kone.
Kirkebog Præstø Stevns Varpelev 1723-1776 opslag 6

 

Efterfølgende til Confirmation i Strøbye
Dom Zuasimodogeniti (18. April) 1751
7 Anders Olsens Søn -||- (i Warpløw) paa 19 aar gl
Kirkebog Præstø Stevns Strøby 1736-1814 Opslag 4

 

Trolovelse:
Dom 9 p Trin (7. August 1757)
Anders Olsen og Bodil Marie Jacobsdatter.
Spons: Hans Niels og Jacob Kiældsen.
Kirkebog Præstø Stevns Strøby 1723-1776 opslag 42

 

Dom 3 adv (11. December 1757) …. Anders Olsen og Bodil Marie Jacobsdaatter.
Kirkebog Præstø Stevns Strøby 1723-1776 opslag 46

 

Dom Mi (9. April 1769)
Blev Anders Olsen søn døbt kaldet Peder baa-
ren af Else Pedersdatter. Test: Jacob ….
Jørgen Hansen. Jens Rasmusens. Christen Ras-
musens og …. …..as Hustruer.
Kirkebog Præstø Stevns Strøby 1723-1776 opslag 85

 

Strøebye, 21. Familie
Anders Olufsen Mand og Fader 55 Enkemand efter første ægteskab Indsidder
Niels Andersen Huusbond Alle fra mandens ægtebarn 22 Ugift Bonde og Gaardbebo
Peder Andersen Alle fra mandens ægtebarn 19 Ligeledes (Ugift)
Karen Andersdatter Alle fra mandens ægtebarn 27 Ligeledes (Ugift)
ao Præstø Stevns Strøby FT 1787 Opslag 6

 

d. 6. october (1797) Anders Olsen Enkemand 64½ aar gml
Kirkebog Præstø Stevns Strøby 1775-1814 opslag 87