Fulde navn: Alhed Madsdatter
Fødselsdag: ca. 1743
Dåbsdag:
Beskæftigelse: Madmoder med mere
Dødsdato: 13. april 1831, Holtug
Begravelse: 20. april 1831, Holtug kirke
Forældre
Far Mor
Født: Død: Født: Død:
Ægteskab
8. november 1761 Holtug kirke Ole Olsen
Børn
Navn Født
Anne Marie 1764
Karen 1767
Mads 1769
Margrethe 1776
Malene 1780
Ægteskab
25. oktober 1782 Holtug kirke Niels Madsen
Børn
Navn Født
Anne 1783

Hvor mange hedder Alhed? Ved FT i 1787 er der 70 og 14 år senere i 1801 hvor der er FT igen er der 73 i hele Danmark. Denne Alhed var gået bort ved FT 1834, og det var hun ikke ene. For der var kun 35 tilbage. Ifølge Danmarks Statistik var der 1. januar 2014 9 Alhed’er i Danmark.

 

Hvor hun er født aner jeg ikke, endnu. Men gætter på at hun er født ca. i 1743. Noget der er sikkert er at hun er konfirmeret i Holtug kirke i 1759. Blot 2 år efter sin konfirmation blev hun trolovet og senere viet til Ole Olsen.  På det der senere bliver til den 16. matrikel i Holtug. Herefter fulgte ægteskab med Niels Madsen, som hun også overlevede. Inden hun døde i 1831, efter et langt liv i Holtug. Ifølge kirkebogen var hun da 92 år.

 

Dom Zuasimodogeniti blev efterfølgende børn i Holtug kirke af begge menigheder. Confirmeret i deres daabs naade 1759 (22. april).
21 Alhed Madsdatter
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 7

 

1761 d 27 Maj Trolovede Ole Olsen og Alhed Mads-
daatter.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 24

 

Dom 25 p Trinit (8. november 1761) viet Ole Olsen og Alhed Madsdaatter
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 27

 

(Hun står her ikke, men hun er moren)

9. p Trinit d 23. Aug (1767): døbt Ole Olsens datter i Holtug, kaldet Karen. Baaren Niels
Hansens Væver Kone. Fadderen Hans Pedersen. Hans Væver. Christen Helle-
sen. Jens Rasmusens og Niels Nielsens Hustruer.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 15

 

Begravelse, som gør hende til Enke:

Ditto (14. marts 1781) gm Ole Olsen 44
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1781-1814 opslag 106

 

Martj 20 (1782)
Ungk: Niels Madsen
Enken Alhed Madsdatt begge i Holtug
Spons: Mads Hemings: og Hans Madsen ibd (=det samme(begge i Holtug))
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1781-1814 opslag 62

 

ctob 25 (1782)
Ungk: Niels Madsen
Holtug
Enken Alhed Madsdatt
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1781-1814 opslag 70

 

28 (Familie, Holtug)
Niels Madsen Husbond 32 Gift förste gang Bonde og Gaardbeb(oer)
Alhed Madsdatter Madmoder 44 Gift anden gang
Anne Marie Barn af konens første ægteskab 23 Ugift
Mads Barn af konens første ægteskab 18
Margrethe Barn af konens første ægteskab 11
Malene Barn af konens første ægteskab 7
Anne Nielsdatter Datt: af andet ægteskab 4
ao Præstø Stevns Holtug FT 1787 Opslag 5

 

16 (Udflyttergaardmand, Holtug)
Niels Madsen Husbond 46 Gift 1ste gang Bonde og Gaardbeboer med Arvefæste
Alhed Madsdatter Hans kone 60 Gift 2den gang
Ane Marie Olsdatter Konens barn af første ægteskab 35 Ugift
Malene Olsdatter Konens barn af første ægteskab 21 Ugift
Ana Nielsdatter Begges datt 19 Ugift
Christen Jørgensen Tjenestekarl 20 Ugift
ao Præstø Stevns Holtug FT 1801 Opslag 13

 

13 april
20 april
Alhed Madsdatter
Aftægtsenken af Gaardmand Niels Madsen i Holtug.
92 aar
564
Modtaget ______ fra Storehedinge
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1814-1839 opslag 459

 

Aar 1831 den 13 April melder Gaardmand Hans Jeppesen af Holtug
at hans Kones Moder Alhed Madsdatter Enke efter Aftægtsmand Niels
Madsen ibidem er død i Dag. – Den Afdøde var første Gang givt med Gaard
mand Ole Olsen i Holtug og efterlader sig følgende med ham avlede Børn
nemlig a 1 Datter Anne Marie givt med Jens Hansen Gmd i Holtug b
en Datter Karen givt med Gmd Niels Hansen i Klippinge, c en Datter
Margrethe givt med Hans Hansen Skoemager i Lillehedinge, og d en Datter
Malene givt med Gmd unge Mads Nielsen i Holtug. Af sit andet Ægteskab
efterlader den Afdøde en Datter Anne givt med Anmelderen. Anmel
deren et Afkald fra den Afdødes Arvinger af 19 April 1823 der er ting
læst herved Retten den 24 Juni 1823. – De myndige og tilstædeværende Arvin
ger skifte og deele selv.
Skifte Præstø Herredsfoged Stevns-Fakse 1829-1842 opslag 287